top of page

HATHA YOGA

Hatha yoga irade bilimidir, bir yandan da sanattır. İnsanın potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlar. 'Ha' kelime anlamı Güneş'tir. Bedenin güneşi, yani ruhtur. 'Tha' ise Ay demektir, Ay bilinci temsil eder. Bilinç Ay'ın etkisi ile oluşan gel-gitler gibi iniş çıkışlıdır. Hatha yoga, raja yogadan gelir. Raja yoga tüm yoga tiplerini içerir.

Hatha yoga pratiğine devam eden kişi bedeniyle, zihniyle ve duygularıyla temas haline geçer ve çok kısa bir süre içinde kendisinde sakinleşme, rahatlama, dengelenme, konsantrasyon artışı gözlemlemeye başlar. Hatha yoga pratikleri sayesinde kendimizi bedensel veya zihinsel olarak kısıtlanmış alanlarda açılmaların başladığını farkına varırız. Bazı istenmeyen alışkanlıkları bırakma konusunda da destekleyici etkilerini hissederiz. Asanaların da yardımıyla bedensel ve zihinsel derinleşme, esneme, farkındalık seviyesi yükselmeye başlar. 

Hatha yoga pratikleri genellikler pozlarda 15-20 saniye kalarak uygulandığından, sabretme, güçlenme, kendine güvenme, kendini güvende hissetme gibi konularda da uygulayıcıya destek olur. 

Yaşamımızı çoğunlukla hedefler koyarak, hırslanarak geçiririz. Hatha yoga bu anlamda da sakinlememizi, bir hedefe hızlıca gitmek yerine o hedefe giden yolu yaşamayı öğrenmemizi, yeri geldiğinde sınırımızda kalmayı öğrenmemizi de sağlar. Kişinin pratiğini emniyetli alanda gerçekleştirmesi kendi sorumluluğundadır. 

Hatha yoga üzerine yoğunlaşan kişi eninde sonunda anatomiye de ilgi duymaya başlar. Bedensel farklılıklar, anatomik avantajlar ve dezavantajlar pratikler sırasında dikkat çeker ve üzerine düşündürür. Sağlıklı bir zihin, duygu, beden üçlemesi üzerine çalışırken en somut verileri beden üzerinden alırız. Kaslar, tendonlar, kemiklerin yapısı üzerine çalıştıkça kabullenme üzerine de çalışmış oluruz, sınırlarımızı bilme imkanı doğar. 

Nefes ve meditasyon da her zaman hatha yoga pratiklerinin bir parçasıdır. Sıkıştığımızı düşündüğümüz pozlarda zihni meditatif bir alana çekerken nefesin bedendeki akışından da yararlanırız.  

KİTAP ÖNERİLERİ

Hatha Yoga Pradipika - Swama Svatmarama

Yoga Anatomi - Amy Matthews, Leslie Kaminoff

Anatomy of Hatha Yoga - H. David Coulter

na 1.png
bottom of page