top of page

YOGA NEDİR?

'Yoga' Sanskritçe'den gelir. Bir olmak, bütünleştirmek anlamını taşır. Bununla beraber, kelime anlamı boyunduruk altına almak olan 'yuj' sözcüğünün kökünden türemiştir. Yuj; yok olmak, kontrol etmek gibi anlamlara da gelir. Daha da açacak olursak, yoga bedenin, duyguların ve zihnin kontrolü demektir. 

Yoga, Hindistan'da doğmuştur ve beden-duygu-zihin uyumu ve sağlığı üzerine yoğunlaşan, bilime dayalı bir disiplindir. Kişinin kendine dönüşü, yani bireysel ruhla tanışması, bu sayede evrensel ruhla birleşmesi üzerine pratikler yapılır. Asana, nefes ve meditasyon pratiklerinin tümü yoganın kapsamı içindedir. 

Yoga üzerine çalışan kişi, bağ kurmak üzerine de yoğunlaşır. Kendi bedeni, zihni ve duygularıyla ile bağ kurmak, dünya ve canlılarla bağ kurmak, evrensel ruhla bağ kurmak. 

Yoga pratiklerine yoğunlaşan kişi, bir süre sonra beslenme, ahlak anlayışı, beden ve ruh sağlığı, şifa yöntemleri, felsefe, çeşitli kişisel gelişim metodları, spiritüel alanlar, sanat ve yaratıcılık gibi pek çok konuda bilgi sahibi olmaya başlar. Tüm bu alanlarda dengeli olma yolunu araştırır. Yoga yolunda yürüyen kişi, nereye varacağından çok o yolda nasıl deneyimler yaşayacağına odaklanır. 

Yoga ayrım yapmaz, dini inançlarla alakalı değildir, tamamen bütünleştirmek ve birleştirmek üzerinedir. Evrensel enerjiyi anlamaya yöneliktir. Mevcut sistemde günden güne kendisine yabancılaşan insanın özüne dönüş yoluna kılavuzluk eder.

Eter, hava, su, ateş ve toprak elementlerini dengelemek üzerine yapılan çalışmalar da yoganın bir parçasıdır. Enerjiyi dengelemek adına bu elementlerin bedendeki yansımaları okunur. 

Yoga bireyin ruhundan başlayan, evrensel ruha doğru bir yolculuktur.

YOGANIN 8 KOLU

YOGANIN 8 KOLU

Patanjali'nin yoga sutraları, klasik yoganın temelidir. Yoga felsefesini hayatımıza geçirirken hatırlayacağımız bazı maddeleri içerir. Teori ve uygulamanın iç içe geçtiğini hatırlatır. 

1. YAMA

Ahlak kuralları, öz çalışmalar. Topluma ve bireye zarar vermemek adına nelerden kaçınılması gerektiğini belirler.

1.1 Ahimsa: Şiddetsizlik, incitmemek. Ölüme sebebiyet vermemek, öldürmemek, zarar vermemek.

1.2 Satya: Dürüstlük, yalan söylememek, gevezelik etmemek. 

1.3 Asteya: Çalmamak, kendine ait olmayan bir şeyi almamak.

1.4 Brahmaçarya: Tanrı'nın varlığının ve gerçeğin farkında olarak hareket etmek. Cinsel saflık.

1.5 Aparigraha: Sahiplenmemek. Aç gözlülük yapmamak.

2. NİYAMA

Öz denetim. Kişinin içindeki pozitif güçleri kuvvetlendirmesi. Pozitif enerjinin kullanılabilir hale gelmesi. Kişisel pratik. 

2.1 Saucha: Temizlik. İçsel ve dışsal saflık. Zihin ve beden saflığı.

2.2 Santoşa: Memnuniyet, hoşnutluk. Kişinin sahip olduklarıyla yetinebilmesi. 

2.3 Tapas: Makul olmak. Dünyevi zevklere kayıtsız kalarak pratik içinde kalabilmek. 

2.4 Svadhyaya: Öğretilerin, kutsal metinlerin içeriklerini pratik etmek. Kendini incelemek. Hedef noktaya varıncaya dek çaba sarf etmek. 

2.5 İsvara-Pranidhana: Teslimiyet. Kendini öğreticiye, guruya ve Tanrı'ya teslim etmek. Gerçek olanın varlığını anlayarak teslim olmak. 

3. ASANA 

Bedensel ve fiziksel duruşlar.

4. PRANAYAMA 

Nefes bilimi, yaşam enerjisi. Nefes kontrolü ve enerji çalışmaları.

5. PRATYAHARA

Duyuların denetimi. 

6. DHARANA

Konsantrasyon, yoğunlaşma, odaklanma teknikleri.

7. DHYANA

Meditasyon.

8. SAMADHİ

Evrenle ve evrensel ruhla bütünleşme, zirve. 

KİTAP ÖNERİLERİ

KİTAP ÖNERİLERİ

Yoga ve Siz - B. K. S. Iyengar

Light on Yoga, Yogaya Işık - B. K. S. Iyengar

Yoga 1 - OSHO

Yoga 2 - OSHO 

Boş Kayık - OSHO

Yoga 1. Kitap Surya'dan Patanjali'ye - BORA ERCAN

Yoga 2. Kitap Buda'dan Hatha Yoga'ya  - BORA ERCAN

Bhagavat Gita Tanrı'nın Şarkısı - ANONİM

Bir Yogi'nin Otobiyografisi - Paramahansa Yogananda

Siddhartha - Hermann Hesse

Tibet'in Yaşam ve Ölüm Kitabı - Sogyal Rinpoche

Upanişadlar - Max Muller

na 1.png
bottom of page